Бердичівське
лісове господарство
державне підприємство
Для підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих функцій здійснюються лісогосподарські заходи  на підставі лісорубних квитків. Лісорубні квитки на рубки формування і оздоровлення лісів заповнюються друкованим шрифтом, що відповідає вимогам методичних вказівок з відведення і таксації лісосік та видачі лісорубних квитків.
Рубки догляду проводяться в обсягах, запроектованих лісовпорядкуванням згідно фонду насаджень, що потребують рубок догляду.
Рубки догляду проводяться комбінованим методом, повторюваність рубок залежить від стану насадження та інтенсивності зріджування:
Санітарно-оздоровчі заходи плануються та затверджуються на основі обстежень, за результатами яких лісові насадження призначаються до рубки.
Для приведення лісів до належного санітарного стану на підприємстві проводяться санітарно-оздоровчі заходи з метою збереження стійкості насаджень, запобігання розвиткові патологічних процесів у лісі, зменшення шкоди, що завдається шкідниками, хворобами, та стихійними природними явищами.
Санітарно-оздоровчі заходи проводяться на основі відповідних планів, які складаються щорічно на основі матеріалів лісовпорядкування, санітарних та лісопатологічних обстежень, з урахуванням специфіки, ступеня і періоду пошкодження насаджень, біології деревних порід, шкідників та збудників інфекційних хвороб. За результатами обстеження, лісові насадження призначаються до рубки. При відведенні рубок дотримується правильність відбору дерев в рубку, встановлюються терміни їх проведення.
Санітарний стан лісових насаджень задовільний.
Проте, під впливом еколого-кліматичних факторів відбувається всихання деревостанів різного віку. Загальна площа пошкоджених насаджень на день перевірки складає 1797 га, в тому числі хвойних – 420 га. Із загальної площі насадження пошкоджені хворобами лісу – 1445 га.
Наземні біологічні заходи боротьби зі шкідниками лісу проведені на площі 300 га, що складає 100 % відповідно до  плану.
Винищувальні заходи боротьби хімічним  методом в осередках шкідників лісу у  звітному році не проводились.
Для підтримки належного санітарного стану в лісах підприємства, лісовою охороною проводяться щорічні лісопатологічні обстеження на площі 6000 га, своєчасно плануються та проводяться в них санітарно-оздоровчі заходи.